Estará en marcha desde o 21 de agosto ata o 30 de septembro.

Por cada compra realizada, os clientes recibirán papeletas que deberán cumplimentar, incluíndo nos datos o nome do escolar a quen iría dirixido o premio caso de resultar premiado/a.
Sortearanse cinco tarxetas regalo de 200 € cada unha delas.
O sorteo terá lugar o día 11 de outubro de 2017.
As tarxetas regalo deberán consumirse nos trinta días seguintes á entrega do premio.