Centro Comercial Aberto de Carballo

abertos a ti

As recentes transformacións na moderna distribución comercial, coa incorporación de novos formatos comerciais, provocaron importantes cambios nas estructuras comerciais das cidades actuais.

O noso Centro Comercial Aberto (CCA) preséntase como o formato comercial que está contribuindo á modernización dos espacios comerciais tradicionais da nosa cidade. A súa implantación trae consigo consecuencias positivas de índole económica, social e urbán. Contribuindo a: o incremento do emprego; o autoemprego, a democratización dos beneficios económicos, e a satisfacción dos consumidores locais, a desconxestión das vías de comunicación, a revalorización de espacios urbáns degradados, etc.

Neste contexto, o obxetivo final do presente traballo é contribuir a mellorar e dinamizar o actual sistema comercial tradicional do municipio de Carballo, mediante o deseño dun Programa de Actuación Comercial, no que se define o modelo comercial de Centro Comercial Aberto, os criterios de localización da súa imprantación e as actuacións propostas.

Mellorando e apoiando o comercio local

carteira-icono

Defensa dos intereses profesionais

publicidade-icono

Publicidade e promoción comercial

formacion-icono

Formación, asesoramento e xestión

convenios-icono

Convenios con empresas e entidades