Durará ata o 31 de agosto convivindo coas rebaixas de verán.

Os clientes dos establecementos asociados recibirán papeletas con cada compra que deberán cumprimentar para participar no sorteo final previsto para o día 11 de setembro de 2015.
En esta edición sortearanse dous premios, por valor de 1.000 € cadanseu, que o afortunado/a poderá canxear por produtos en calquera establecemento adherido ao CCA.
As bases de participación establecen as seguintes condicións:
– O premio deberá consumirse en 1 hora. Se durante o tiempo establecido non se consumise todo o valor do premio a parte non consumida perderá a súa validez.
– O afortunado/a deberá consumir o premio en cinco establecementos como mínimo.
– A contía consumida en cada establecemento non será en ningún caso igual ou superior a 500 €.