Joyeria Calvelo

Menos bolsas, máis vida

A partires do 1 de xullo deberán cobrarse as bolsas de plástico

A partires do 1 de xullo de 2018 está prohibida a entrega de balde aos consumidores de bolsas de plástico nos puntos de venda de bens ou produtos, polo que os comerciantes deberán cobrar un prezo por cada bolsa de plástico entregada. Quedan exceptuadas deste cobro:

  • As bolsas de plástico moi lixeiras (menos de 15 micras que son necesarias por razóns de hixiene ou que se suministran como envase primario para alimentos a granel como froita, legumes, carne e pescado entre outros). Se estas bolsas non son utilizadas para este uso, sí deberá cobrarse.
  • As bolsas de plástico con espesor igual ou superior a 50 micras cunha porcentaxe igual ou maior ao 70% de plástico reciclado. Neste caso, os comerciantes deberán dispor dun documento proporcionado polo fabricante que acredite esta porcentaxe. Ademais, se o comerciante quere, poderá solicitar ao fabricante que marcara a bolsa con esta porcentaxe.

¿Que prezo deben cobrar os comerciantes?

O prezo de cada bolsa de plástico fíxao o comerciante, pero poderá tomar como orientación os prezos establecidos no anexo I do Real Decreto que di:

  • Bolsas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos diferentes dos enumerados na definición de bolsas moi lixeiras: 5 céntimos de euro/bolsa.
  • Bolsas de espesor comprendido entre as 15 e as 49 micras: 15 céntimos de euro/bolsa.
  • Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras: 15 céntimos de euro/bolsa.
  • Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras con contido igual ou superior a 50% de plástico reciclado, pero inferior ao 70%: 10 céntimos de euro/bolsa.

O comerciante debe informar aos consumidores dos prezos establecidos, expoñéndoos ao público nun lugar visible e incluíndo unha referencia ao cumplimento do artigo 4.1. do Real Decreto.

¿Queres máis info? Preme aquí.

No #CCA apoiamos o uso de bolsas de papel. Comercios como Alonso Moda, Xoiería Calvelo, Para ti Cosméticos e donCLIC xa as utilizan. E ti? Recorda: Menos bolsas, máis vida.